5328 Nama Bayi Perempuan Bahasa Arab


Nama akan melekat pada diri seseorang selama hidupnya dan akan menjadi identitasnya. Selain itu, nama juga membawa makna, harapan, dan karakteristik tersendiri.

Nama-nama dalam bahasa Arab banyak yang mengandung makna yang bagus, unik dan mendalam. Artikel ini akan mengulas daftar pilihan nama perempuan dari asal bahasa Arab.

Jika Anda sedang mencari nama bayi perempuan Arab, berikut adalah koleksi lengkap nama anak perempuan arab yang bisa Anda pertimbangkan:

Nama Bayi Perempuan Bahasa arab

Nama Bayi Perempuan Bahasa Arab

 • A'ishah: (1) Sehat dan Penuh energi (2) Lincah dan Riang gembira (3) Baik dan Penolong (4) Kehidupan (5) Perempuan/ Wanita (6) Nama istri nabi Muhammad Saw - ♀ Perempuan
 • A'ishah: (bentuk lain dari Aisha) Kehidupan - ♀ Perempuan
 • Aabidah: (1) Beradab (2) Yang taat (3) Yang beribadah kepada Allah - ♀ Perempuan
 • Aabidah: Tekun beribadah - ♀ Perempuan
 • Aafiyah: (1) Sehat (2) Selamat - ♀ Perempuan
 • Aafiyah: Sehat-Selamat - ♀ Perempuan
 • Aaleyah: Karunia dari Allah - ♀ Perempuan
 • Aalia: (1) Agung (2) Mulia - ♀ Perempuan
 • Aaliyah: (1) Agung (2) Mulia (3) Keturunan bangsawan - ♀ Perempuan
 • Aaliyah: (bentuk lain dari Aliye) Bangsawan - ♀ Perempuan
 • Aamal: Harapan-harapan - ♀ Perempuan
 • Aamani: Bentuk Lain Dari Imani (Imani: keyakinan) - ♀ Perempuan
 • Aaminah: (1) Dapat dipercaya (2) Aman (3) Berwibawa - ♀ Perempuan
 • Aaminah: Dapat dipercaya-Aman - ♀ Perempuan
 • Aaron: Pembawa Pesan - ♀ Perempuan
 • Aaron: pembawa pesan; Bentuk feminin dari Hermes - ♀ Perempuan
 • Aathifah: (1) Belas Kasih (2) Perasaan - ♀ Perempuan
 • Aathifah: (1) Belas Kasih (2) Perasaan (3) Pemberian - ♀ Perempuan
 • Abbiah: (1) Agung (2) Besar (3) Hebat - ♀ Perempuan
 • Abbiah: (bentuk lain dari Abia) Hebat - ♀ Perempuan
 • Abbiya: (1) Agung (2) Besar (3) Hebat - ♀ Perempuan
 • Abeer: Keharuman - ♀ Perempuan
 • Abhia: (1) Agung (2) Besar (3) Hebat - ♀ Perempuan
 • Abhia: Hebat - ♀ Perempuan
 • Abia: (1) Agung (2) Besar (3) Hebat - ♀ Perempuan
 • Abia: Agung, Besar - ♀ Perempuan
 • Abia: Hebat - ♀ Perempuan
 • Abiam: (1) Agung (2) Besar (3) Hebat - ♀ Perempuan
 • Abiam: (bentuk lain dari Abia) Hebat - ♀ Perempuan
 • Abiam: Hebat - ♀ Perempuan
 • Abida: (1) Alim (2) Ta'at Beragama (3) Saleh (4) Memuja (5) Pemuja Allah - ♀ Perempuan
 • Abida: Alim, Ta'at Beragama - ♀ Perempuan
 • Abida: Saleh - ♀ Perempuan
 • Abidah: (1) Beradab (2) Yang taat (3) Yang beribadah kepada Allah - ♀ Perempuan
 • Abidah: Beradab - ♀ Perempuan
 • Abir: (1) Kuat (2) Wangi (3) Harum - ♀ Perempuan
 • Abir: Kuat - ♀ Perempuan
 • Abiyah: (1) Kepribadian yang kokoh (2) Yang menolak kehinaan - ♀ Perempuan
 • Abiyah: Kepribadian yang kokoh (bentuk lain dari Abiyyah) - ♀ Perempuan
 • Abiyyah: (1) Kepribadian yang kokoh (2) Yang menolak kehinaan - ♀ Perempuan
 • Abiyyah: Kepribadian yang kokoh - ♀ Perempuan
 • Ablah: (1) Sempurna (2) Wanita yang sempurna fisiknya - ♀ Perempuan
 • Abra: (1) Ibu segala ibu (2) Pelajaran (3) Contoh yang baik - ♀ Perempuan
 • Abra: Ibu segala ibu - ♀ Perempuan
 • Adamma: Anak-anak - ♀ Perempuan
 • Adara: (1) Perawan (2) Cantik (3) Gadis - ♀ Perempuan
 • Adara: Cantik - ♀ Perempuan
 • Adara: perawan - ♀ Perempuan
 • Adawiyah: Seorang Wanita Sufi - ♀ Perempuan
 • Adeala: setara - ♀ Perempuan
 • Adeela: (1) Serupa (2) Sama - ♀ Perempuan
 • Adeela: setara - ♀ Perempuan
 • Adela: setara - ♀ Perempuan
 • Adelab: setara - ♀ Perempuan
 • Adeola: setara - ♀ Perempuan
 • Adham: Yang cantik - ♀ Perempuan
 • Adhara: Nama bintang dalam Rasi Bintang Canis - ♀ Perempuan
 • Adhara: Nama Dari Sebuah Bintang Di Konstelasi Canis - ♀ Perempuan
 • Adhwa: Cahaya - ♀ Perempuan
 • Adiba: Sopan - ♀ Perempuan
 • Adibah: (1) Menyukai sastra (2) Sopan (3) Beradab (4) Sastrawati - ♀ Perempuan
 • Adibah: Beradab - ♀ Perempuan
 • Adibah: Menyukai sastra, sopan - ♀ Perempuan
 • Adibe: Sopan - ♀ Perempuan
 • Adila: (1) Sama (2) Adil (3) Serupa (4) Mirip - ♀ Perempuan
 • Adila: Adil - ♀ Perempuan
 • Adila: setara - ♀ Perempuan
 • Adilah: (1) Adil (2) Yang sebaya (3) Serupa (4) Sama (5) Yang berbuat adil - ♀ Perempuan
 • Adilah: Adil, Yang sebaya - ♀ Perempuan
 • Adilah: setara - ♀ Perempuan
 • Adilia: setara - ♀ Perempuan
 • Adira: (1) Kuat (2) Bersemangat - ♀ Perempuan
 • Adira: Kuat dan bersemangat - ♀ Perempuan
 • Adiva: (1) Lembut (2) Baik hati (3) Menyenangkan - ♀ Perempuan
 • Adiva: Lembut dan baik hati - ♀ Perempuan
 • Adra: (1) Perawan (2) Cantik (3) Gadis - ♀ Perempuan
 • Adra: perawan - ♀ Perempuan
 • Adyla: setara - ♀ Perempuan
 • Adz: Cerdas - ♀ Perempuan
 • Adzkiyya: Cerdas (Bentuk lain dari Adzkiya) - ♀ Perempuan
 • Adzkiyyah: Cerdas (Bentuk lain dari Adzkiya) - ♀ Perempuan
 • Adzraa: Dara, perawan Maryam - ♀ Perempuan
 • Aeesha: (1) Sehat dan Penuh energi (2) Lincah dan Riang gembira (3) Baik dan Penolong (4) Kehidupan (5) Perempuan/ Wanita (6) Nama istri nabi Muhammad Saw - ♀ Perempuan
 • Aeesha: (bentuk lain dari aisha) penuh energi, riang gembira, sehat, baik - ♀ Perempuan
 • Aeisha: (1) Sehat dan Penuh energi (2) Lincah dan Riang gembira (3) Baik dan Penolong (4) Kehidupan (5) Perempuan/ Wanita (6) Nama istri nabi Muhammad Saw - ♀ Perempuan
 • Aeyza: Ramah - ♀ Perempuan
 • Afaaf: (1) Punya Harga diri (2) Saleh (3) Suci (4) Murni (5) Sopan - ♀ Perempuan
 • Afaaf: Suci, saleh, sopan, suci - ♀ Perempuan
 • Afaf: (1) Punya Harga diri (2) Saleh (3) Suci (4) Murni (5) Sopan - ♀ Perempuan
 • Afaf: Punya Harga diri - ♀ Perempuan
 • Afanin: (1) Khas (2) Istimewa (3) Daun yang lembut (4) Jenis perkataan yang khas - ♀ Perempuan

Execution time: 0.0127 seconds

[ Halaman 1 dari 54 ]

Nama Bayi Menurut Awalan Huruf

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nama Bayi Menurut Asal bahasa

To top