567 Nama Bayi Arab Dan Artinya

247 Nama Bayi Perempuan Arab Pilihan

567 Nama Bayi Arab Dan Artinya

1. Aaron ( Arab ): Pembawa Pesan
2. Abia ( Arab ): Agung, Besar
3. Abida ( Arab ): Alim, Ta’At Beragama
4. Adara ( Arab ): Perawan
5. Adhara ( Arab ): Nama Dari Sebuah Bintang Di Konstelasi Canis
6. Adila ( Arab ): Sama ( Adeala, Adeela, Adela, Adelab, Adeola, Adilah, Adilah, Adilia, Adyla )
7. Adra ( Arab ): Perawan ( Adara )
8. Afra ( Arab ): Warna Bumi
9. Aiesha ( Swahili, Arab ): Bentuk Lain Dari Aisha ( Aeisha, Aeshia, Aieshia, Aieysha, Aiiesha )
10. Aiisha ( Arab ): Bentuk Lain Dari Aisha
11. Ain ( Arab ): Mata; Nama Dari Bintang Orange Di Konstelasi Taurus
12. Aisha ( Swahili, Arab ): Wanita – Lihat Juga Asha, Asia, Iesha, Yiesha ( Aesha, Awshah, Aiesha, Aieshah, Aishah, Ashia, Aishiah, Ayasha, Ayesha, Ayeshah, Ayisha, Ayishah, Aysa, Ayse, Aysha, Ayshah, Ayshe, Ayshea, Aytza, Azia )
13. Akilah ( Arab ): Cerdas, Pandai ( Aikiela, Aikilah, Akeela, Akeila, Akeilah, Akeiyla, Akeila, Akielah, Akila, Akilaih, Akilia, Akilka, Akillah, Akkila, Akyla, Akylah )
14. Alea, Aleah ( Arab ): Tinggi, Agung, Mulia
15. Alima ( Arab ): Gadis Atau Perawan; Musik
16. Aliye ( Arab ): Mulia
17. Alma ( Arab ): Belajar ( Almah )
18. Almeda ( Arab ): Berambisi ( Allmeda, Allmedah, Allmeta, Allmita, Almea, Almedah, Almeta, Almida, Almita )
19. Almira ( Arab ): Kaum Ningrat, Puteri, Ditinggikan
20. Amal ( Arab ): Penuh Harapan ( Amala )
21. Aman, Amani ( Arab ): Bentuk Lain Dari Imani ( Aamani, Ahmani, amane, Amanee, Amaney, Amanie, Ammanu )
22. Amannie ( Arab ): Bentuk Lain Dari Amani
23. Amapola ( Arab ): Apiun, Bunga Madat
24. Amena ( Arab ): Bentuk Lain Dari Amina
25. Amina ( Arab ): Terpercaya; Orang Yang Beriman ( Aminah, Aminda, Amindah, Aminta, Amintah )
26. Amir ( Arab ): Pengeran
27. Amina ( Arab ): Putri Bangsawan
28. Anisa, Anisah ( Arab ): Ramah- Tamah ( Anisa, Annissah )
29. Ara ( Arab ): Kuat Pendirian ( Arae, Arab, Ari, Aria, Arria )
30. Asha ( Arab, Swahili ): Bentuk Lain Dari Aisha, Ashia
31. Ashia ( Arab ): Kehidupan ( Asha, Ashya, Ashyah, Ashyia, Ayshia )
32. Ayshalynn ( Arab ): bentuk lain dari Aisha
33. Aza ( Arab ): nyaman
34. Azima ( Arab ): tegas, bertekad
35. Azucena ( Arab ): ibu yang dikagumi
36. Bibi ( Arab ): wanita dewasa
37. Cala ( Arab ): benteng, pertahanan; Lihat juga Callie, Kala ( Calah, Calan , Calla, Callah )
38. Caleb ( Arab ): berani
39. Callie ( Yunani, Arab ): bentuk lain dari Cala, Callista; Lihat juga Cayla, Kalli ( Cal, Caleigh, Caley, Cali, Calie, Calle, Calley, Calli, Cally )
40. Cantara ( Arab ): simpangan kecil ( Cantarah )
41. Casilda ( Arab ): pembawa tombak yang masih baru
42. Celmira ( Arab ): cerdas
43. Centola ( Arab ): terang pengetahuan
44. Clemira ( Arab ): diterangi, putri yang cerdas
45. Di’isha ( Arab ): bentuk lain dari Aisha
46. Elmira ( Spanyol, Arab ): bentuk lain dari Almira ( Elmeera, Elmera, Elmeria, Elmyra )
47. Emani ( Arab ): bentuk lain dari Iman ( Eman, Emane, Emaneé, Emann )
48. Faizah ( Arab ): kejayaan
49. Fatim ( Arab ): puteri tunggal Mahoma
50. Fatima ( Arab ): puteri Nabi ( Fatima, Fathma, Fatimah, Fatime, Fatma, Fattim )